Site Overlay

Элеррея, Дишане на тялото – семинар

Элеррея

Элеррея е матричен метод, насочен към чувстване и опознаване на тялото, чрез настройка на съзнанието, като задачата е съзнанието да стане поточно, а тялото – структурирано. Резултатът е форма на структурирана поточност, която прави тялото интелигентно и води до постепенно възприемане на тялото, енергията и съзнанието като единно цяло. Методът се представя и развива от Христо Сотиров.

Дишане на тялото

Практиките Элеррея, свързани с дишане на определен орган, или в случая тялото като цяло, имат за цел да ни помогнат да почувстваме тялото и да подобрим енергията му чрез възприемането му като 3-измерна структура. Нашето тяло и, като следствие, органите които се намират в него, са разположени в пространството и представляват определен обем. В пространството енергията се движи в триизмерна матрица, образуване от три плоскости или оси – вертикална, хоризонтална в посоката ляво-дясно и хоризонтална в посоката напред-назад. Правилната енергийна работа с тялото изисква да се учим да го възприемаме и в трите плоскости, създавайки условия за енергийното му подхранване. Практиката „Дишане на тялото“ се изпълнява в седнало и изправено положение.

Христо Сотиров

Водещият на семинара, Христо Сотиров, има дългогодишен опит в изучаване и практикуване на различни инструменти, свързани най-вече с традициите на Източната и Западната вътрешна и външна алхимия и насочени към опознаване и трансформиране на личностната ни природа и максимално повишаване качеството на живот като цяло. Методът Элеррея представлява интеграция на този опит.

Препоръки за практиката

За по-качествено протичане на практиката, можете да обърнете внимание на следните неща:
• Да не приемате храна поне час преди началото.
• Да приемате повече вода по време на занятието.
• Да бъдете с удобни дрехи, по възможност в монотонни цветове.

Кога и къде ще се проведе?

На 17.XII.2023 г. от 10.00 – 13.30 ч. в център Ананда, ул. „Йоан Екзарх“ 10.

Участието е с предварително записване на тел. 0888518918 или на тел: 0896 820 773.

Цена: 60 лв.

Срок за записване: До 14.XII.2023 г. със заплащане на цялата сума.

Scroll Up