Site Overlay

Санскрит

Санскрит е едновременно предизвикателство и приятно занимание, което обогатява ума и логическите способности.

Въпреки своята комплексност, той един от най-красивите и усвоими езици що се отнася до подредбата и логическата му последователност. Обликът на буквите, тяхното съчетаване, съотносимостта на лингвистичните с културните особености, превръща изучаването на санскрит в изучаване на същността на древноиндийската традиция.

Изучаването на санскрит в център Ананда е съпътствано с изчуването на мантри, химни, цитати от оригиналните текстове и древноиндийски афоризми. Курсът е насочен към хората, прояваващи интерес към древните традиции на Индия. Основната цел на курса е овладяване на езика до степен, в която ученикът да умее да чете спокойно азбуката деванагари, да артикулира правилно фонемите – съществен елемент в изучаването на свещените химни и мантри – и да разпознава основните падежни и глаголни форми в текстовете.

Преподавател: Николай Янков

Условията за записване и цените на обучението, вижте тук:

Условия за езиковите обучения:

Обучението е разделено на модули с продължителност четири седмици, две занимания седмично. Всеки модул завършва с тест, след който се издава удостоверение за усвоения материал. За групите за напреднали е необходим входящ тест.

Предлага се индивидуално и групово обучение. Груповото обучение е в малки групи, минимален брой 4 човека, максимален брой 10 човека. По изключение може да се формира и група от 2 или 3 човека.

Езиковите курсове се водят от квалифицирани преподаватели с богат опит.

Цени:
За индивидуално обучение – 220 лв. за модул.
При група от 2-3 човека – 180 лв. на модул.
При група от 4-8 човека – 140 лв. за модул.

Учебните материали са включени в цената на курса.

Scroll Up