Site Overlay

Хинди

Продължителност: един блок от два астрономически часа на седмица; общо 4 седмици

Курсът е разделен на модули, всеки от които се състои от 8 учебни часа в рамките на 1 месец. Първите няколко модула дават основни познания за и на езика Хинди – участниците в курса ще могат да четат и пишат на Деванагари (азбуката на Хинди и Санскрит), да се ориентират в превода на несложни текстове и да провеждат разговор. Всеки модул има лекционна и практическа част и е подплатен с интересни занимания, свързани с индийската култура.

Щом сте попаднали тук, навярно вече имате свои собствени причини да искате да учите Хинди, но ето и още няколко:

Хинди се нарежда на трето място по брой хора, говорещи езика – близо 800 милиона души. Само в Индия за над 300 милиона Хинди е първи език, а за около 200 милиона е втори. Широко разпространен е в: Германия, Мавриций, Непал, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Африка, Уганда, САЩ и Великобритания. Още повече, Урду, официалният език на Пакистан, може да бъде свободно разбиран от хората, говорещи Хинди, заради общия произход и близостта на двата езика.

Само през последните 8 години интересът към изучаването на Хинди е нараснал с 50 %.

Всяка година милиони туристи посещават Индия. Говоренето и разбирането на Хинди (дори и на ограничен брой фрази) прави пътуването много по-лесно, интересно и приятно, като дава възможност за по-добро опознаване на индийската среда и култура.

Голяма част от международните компании, особено в областта на технологиите, осъществяват дейността си основно чрез клонове в Индия. Дори и да нямате намерение да посещавате Индия, то със сигурност е голям шансът да се наложи да общувате с хора, говорещи Хинди. Корпорациите, отварящи офиси в региона на Южна Азия считат за огромно предимство владеенето на Хинди.

Филмите на Боливуд и индийската музика на Хинди, на които ще може да се наслаждавате без помощта на субтитри.

Ако пък сте от хората, които обичат да учат различни езици, Хинди е едновременно и предизвикателство, и приятно занимание, което развива ума и логическите способности. По статистика Хинди се нарежда сред един от най-усвоимите езици, що се отнася до подредбата и логическата му последователност. Обликът на буквите, тяхното съчетаване, силната обвързаност и съотносимост на лингвистични с културни, ежедневни и битови особености, превръща изучаването на Хинди в изучаване на самата индийска култура.

Преподаватели: Елена Щерева, Николай Янков

Scroll Up