Site Overlay

За нас

Ананда е център на сдружение Каруна. Една от основните цели на Каруна е изследване на класическите източни култури и разпространение на познание от различни духовни традиции и школи на будизма, йога и други утвърдени философски учения за хармонично развитие на личността.

Tова, на което наистина държим в нашия център, е качествено различното отношение към познанието. А с него идва и отговорността. Затова при нас работят само специалисти с дългогодишен опит в областта си. Защото за да умееш да бъдеш полезен, не е достатъчно само да имаш желание, а да знаеш най-вече как.

Каруна развива свои програми и има активна дейност в следните направления:

  • будизъм
  • йога
  • културно-исторически и духовни традиции на българските земи

В център Ананда се провеждат различни обучения, семинари, лични консултации, езиково обучение (санскрит, хинди, английски, шведски). Обученията се провеждат в малки групи с индивидуален подход към всеки участник от високо квалифицирани преподаватели.

Друга основна дейност на сдружение Каруна е подпомагане на хора в затруднено или неравностойно положение за подобряване качеството им на живот. В това отношение сдружението съдейства на хора в кризисен период от всякакви възрастови групи, които желаят да се дообразоват. Каруна оказва помощ и на самотни стари хора както с материално съдействие, така и с включване в програми и събития на сдружението за поддържане на социалното им общуване.

Scroll Up